Raad van Advies

Raad van Advies

De Raad van Advies is het formele adviesorgaan volgens de statuten van VUUR. Als kleine vereniging is een toezichthoudend orgaan niet wettelijk verplicht, maar VUUR vindt het belangrijk zichzelf professioneel te organiseren. Daarom bespreekt de Raad van Advies in ieder geval alle plannen van het bestuur voorafgaand aan de ledenvergaderingen. Daarnaast fungeert het als klankbord bij belangrijke bestuurlijke besluiten. De Raad van Advies heeft ook het recht zelf ongevraagd advies aan het bestuur of de leden uit te brengen.

De Raad van Advies wordt benoemd door leden tijdens de ledenvergadering. Zij worden voorgedragen door het nieuwe bestuur en de zittende leden van de Raad van Advies. Op deze manier wordt enige onafhankelijkheid gewaarborgd, maar ook rekening gehouden met het kleinschalige en persoonlijke karakter van de vereniging. Er wordt gestreefd naar een diverse samenstelling van de Raad van Advies.

Raad van Advies
 • Rémi ter Haar
  MA Professioneel vertalen (Frans) (GW) – MSc International Law (REBO) – BA Franse Taal en Cultuur (GW) – BSc Rechtsgeleerdheid (REBO)
  Huidig: Bestuurslid Landelijk Overleg Fracties
  Voorheen: Voorzitter SG Universiteitsraad
 • Joost van Woerkom
  MSc Marine Sciences (GEO) – BA Liberal Arts & Sciences (GW)
  Huidig: Studentassessor GEO
  Voorheen: Algemeen bestuurslid VUUR 2021-2022; Commissaris Externe Beeldvorming VUUR 2020-2021
 • Pepijne Van Rooijen
  MA History of Politics & Society; BA Communicatie en Informatie wetenschappen.
  Huidig: Studentassessor GW
  Voorheen: Voorzitter VUUR 2022-2023. 
 • Casper Bruijning
  BA Natuurkunde
  Huidig: SG-lid Universiteitsraad Utrecht

 

Contact

Contact met de Raad van Advies verloopt via de secretaris van Vereniging VUUR. Je kan ons bereiken via: bestuur@verenigingvuur.nl.

 

Voormalige leden van de Raad van Advies:

2022-2023

 • Job de Jager
 • Joost van Wierkom
 • Remi Ter Haar
 • Anna Marije Buren
 • Sabrina van den Brink

2021-2022

 • Anneloes Krul
 • Ingrid Weerts
 • Sabrina van den Brink

2020-2021

 • Katelijn Verweij
 • Bina Chirino
 • Ingrid Weerts
 • Anneloes Krul

2019-2020

 • Katelijn Verweij
 • Bina Chirino
 • Tom van den Top

2018-2019

 • Sven Rouschop
 • Katelijn Verweij
 • Carlijn van Schijndel

2017-2018

 • Jip den Held
 • Denise Berger
 • Emily Fransen
 • Maurid Darwish

2016-2017 

 • Josefien van Marlen
 • Carlien Ostermeijer
 • Rik Vangangelt

2015-2016 

 • Rhea van der Dong
 • Tariq Mouhtadi

2014-2015 

 • Wouter Lammers
 • Isis Hommema
 • Mick van der Valk
 • Lennart van Doremalen
 • Steven Menke