Raad van Advies

Raad van Advies

De Raad van Advies is het formele adviesorgaan volgens de statuten van VUUR. Als kleine vereniging is een toezichthoudend orgaan niet wettelijk verplicht, maar VUUR vindt het belangrijk zichzelf professioneel te organiseren. Daarom bespreekt de Raad van Advies in ieder geval alle plannen van het bestuur voorafgaand aan de ledenvergaderingen. Daarnaast fungeert het als klankbord bij belangrijke bestuurlijke besluiten. De Raad van Advies heeft ook het recht zelf ongevraagd advies aan het bestuur of de leden uit te brengen.

De Raad van Advies wordt benoemd door leden tijdens de ledenvergadering. Zij worden voorgedragen door het nieuwe bestuur en de zittende leden van de Raad van Advies. Op deze manier wordt enige onafhankelijkheid gewaarborgd, maar ook rekening gehouden met het kleinschalige en persoonlijke karakter van de vereniging. Er wordt gestreefd naar een diverse samenstelling van de Raad van Advies.

Raad van Advies
 • Anneloes Krul was in studiejaar 19-20 secretaris en waarnemend voorzitter van vereniging VUUR. Anneloes studeert Sociologie en is nauw betrokken bij haar opleiding als MT-lid. Haar ervaring deed ze op als raadslid van de Faculteit Sociale Wetenschappen.
 • In studiejaar 18-19 was Ingrid Weerts namens VUUR lid van de Universiteitsraad als lid van de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken. In datzelfde jaar was Ingrid ook voorzitter van vereniging VUUR. Ook was ze drie jaar lid van de Onderwijscommissie en lid van het Studentenpanel van haar opleiding Kunstmatige Intelligentie. Ingrid heeft het afgelopen jaar de opleiding Mediatechnologie aan de Universiteit Leiden afgerond.
 • Sabrina van den Brink was vicevoorzitter van de studentengeleding van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen. Naast haar studie zet de masterstudent Geschiedenis van Politiek en Maatschappij zich in voor studievereniging Eureka en de actiegroep wangedrag. Momenteel is zij werkzaam als Master Student-lid van de Board van onderwijsdirecteuren.

 

Contact

Contact met de Raad van Advies verloopt via de secretaris van Vereniging VUUR. Je kan ons bereiken via: bestuur@verenigingvuur.nl.

 

Voormalige leden van de Raad van Advies:

2020-2021

 • Katelijn Verweij
 • Bina Chirino
 • Ingrid Weerts
 • Anneloes Krul

2019-2020

 • Katelijn Verweij
 • Bina Chirino
 • Tom van den Top

2018-2019

 • Sven Rouschop
 • Katelijn Verweij
 • Carlijn van Schijndel

2017-2018

 • Jip den Held
 • Denise Berger
 • Emily Fransen
 • Maurid Darwish

2016-2017 

 • Josefien van Marlen
 • Carlien Ostermeijer
 • Rik Vangangelt

2015-2016 

 • Rhea van der Dong
 • Tariq Mouhtadi

2014-2015 

 • Wouter Lammers
 • Isis Hommema
 • Mick van der Valk
 • Lennart van Doremalen
 • Steven Menke