Declaraties

Declaratieformulier

Declaraties kunnen worden ingediend bij de penningmeester via het onderstaande declaratieformulier. Bij het indienen van een declaratie geldt een termijn van twee maanden. Declaraties worden alleen verwerkt als hier vooraf toestemming voor is gegeven door uw contactpersoon vanuit het bestuur. Het ingevulde formulier inclusief relevante bewijsstukken kan per mail worden verstuurd naar bestuur@verenigingvuur.nl. In het kader van duurzaamheid is het niet nodig het formulier uit te printen en te ondertekenen.

Klik hier om het declaratieformulier te downloaden.