Historie

Historie

Lijst VUUR is opgericht in 2006 uit onvrede over de kwaliteit van de kandidatenlijst voor de Universiteitsraad. Een aantal U-raders (VUUR staat dan ook voor Vereniging Utrechtse Universitaire Raden) namen samen met LinQ (toenmalig medezeggenschapsorgaan, tegenwoordig VIDIUS) en USF Studentenbelangen (de Utrechste studentenvakbond, ook tegenwoordig VIDIUS) het initiatief om een lijst op te richten die zich ten doel stelde kwaliteit als uitgangspunt te nemen bij het vaststellen van de lijstvolgorde.

In het raadsjaar 2007-2008 is door de toenmalige fractie besloten om van de lijst een vereniging te maken. Sinds die tijd is er door daaropvolgende fracties en besturen hard gewerkt om VUUR een levendige vereniging voor alle medezeggenschappers te maken.

Fusie

Eind 2014 zijn de U-raadsfracties VUUR en Helder gefuseerd en samen verder gegaan onder de naam Helder/VUUR. Helder was een partij die in 2010 is opgericht met de basisideologie dat je als universiteitsraadslid een uitgesproken geluid moet laten horen, niet moet schromen om kritiek te hebben, wel proactief concrete oplossingen aandraagt en vooral om duidelijkheid moet vragen.

Naast overlap in ideologie, hadden Helder en VUUR ook inhoudelijk veel gemeen: beiden streden voor hogere onderwijskwaliteit, kwalitatieve medezeggenschap en een duurzame universiteit. De fusie had primair ten doel om de verkiezingen voor de universitaire medezeggenschap inhoudelijker te maken. Helder en VUUR zochten immers beiden  inhoudelijke profilering en konden door de fusie hierin hun krachten bundelen.

De gefuseerde vereniging Helder/VUUR gaat vanaf 2015-2016 verder onder de vlag van VUUR.

Mijlpalen

Sinds het moment dat VUUR is opgericht heeft de vereniging zich bezig gehouden met diverse punten. Klik hier om de lijst van deze mijlpalen te bekijken.