Wat is medezeggenschap?

Wat is medezeggenschap?

In elke laag van de organisatie van de Universiteit Utrecht denken studenten en medewerkers mee over het beleid en geven adviezen aan de verschillende bestuurlijke organen. Deze studenten en medewerkers vertegenwoordigen de stem van hun collega’s en medestudenten bij de bestuurders.

Het doel van medezeggenschap is er voor te zorgen dat de mening van studenten en medewerkers wordt meegenomen in de besluitvorming.

In Utrecht bestaan er verschillende niveaus van medezeggenschap. De centrale medezeggenschap is de universiteitsraad. De universiteitsraad bestaat uit 12 medewerkers en 12 studenten en geeft advies aan het college van bestuur over zaken die de hele universiteit aan gaan.

Op facultair niveau zijn er de faculteitsraden. Deze raden overleggen met het faculteitsbestuur over maatregelen die de hele faculteit aangaan. Afhankelijk van de faculteit zitten er 8 of 12 studenten en medewerkers in de raad.

Tot slot zijn er opleidingscommissies. Deze commissies hebben direct contact met de opleidingsdirecteur en staan dicht bij de opleiding zelf. Ze hebben onder andere een probleem signalerende rol, maar zijn ook verantwoordelijk voor de cursus evaluaties.

Voor meer informatie, zie ook de website van de Universiteit Utrecht.