Vacature ViCie

Vacature ViCie

Wat is de ViCie?

De ViCie zal twee hoofdpunten hebben waarop ze focust: aan de ene kant zal de commissie nadenken over de richting van VUUR als vereniging (op welk soort leden willen we inzetten?) en aan de andere kant zal de commissie een richting zoeken voor VUUR als partij door middel van het opstellen van partijbeginselen.
Op lange termijn zal de ViCie een document met partijbeginselen en een document met een visie voor VUUR als vereniging opgesteld hebben en deze in de ALV inbrengen.

 

Wat doet de ViCie?

De ViCie zal ongeveer tweewekelijks vergaderen. In deze vergaderingen wordt de visie van de leden van de commissie op de voorliggende vragen besproken. Daarnaast wordt verwacht dat in voorbereiding op de vergaderingen bijvoorbeeld input verzameld wordt van andere VUUR-leden of zelfs de achterban om zo een bredere blik te krijgen op de partijbeginselen. Voor concrete taken kun je denken aan:

  • Praten met leden over hun visie op de vereniging;
  • Met de achterban praten over de partijbeginselen;
  • Inputsessies organiseren;
  • Grenzen uitstippelen tussen partijbeginselen en fractiestandpunten.

 

Wie zoeken wij?

We zoeken ongeveer 5 enthousiaste leden voor de ViCie. De ideale kandidaat beschikt over de volgende kwaliteiten: (pre, geen vereiste):

  • Affiniteit met VUUR;
  • Goede communicatievaardigheden;
  • Kritische blik;
  • Creatieve denkwijze;
  • Organisatorisch vermogen;
  • Enthousiasme.

 

Wat bieden wij jou?

In de ViCie krijg je dé uitgelezen kans directe input te leveren op de richting die de vereniging en de partij VUUR zullen inslaan. Je kunt je eigen ideeën kwijt en bouwt een stevig netwerk op met de leden en achterban van VUUR. Daarnaast doe je door het opstellen van partijbeginselen ervaring op met het behandelen en formuleren van politieke inhoud.

 

Hoe solliciteer ik?

Solliciteren kan door het bijgevoegde formulier voor 5 november in te sturen naar bestuur@verenigingvuur.nl. Zodra de deadline verstreken is, zul je zo snel mogelijk van ons horen. We streven in de keuze naar een divers samengestelde commissie (verschillende faculteiten, medezeggenschappers en niet-medezeggenschappers, etc.) om zo een zo representatief mogelijk beeld te kunnen krijgen.

 

Vragen?

Als je vragen hebt naar aanleiding van deze commissie, neem dan vooral contact met ons op! Je kunt ons bereiken via voorzitter@verenigingvuur.nl, of je kan Anna Marije Buren bellen of appen (+31 6 21638555).