Kandidaat Faculteitsraad Bètawetenschappen

Dylan van Tongeren voor Lijst VUUR aan Universiteit Utrecht

Dylan van Tongeren

Lijsttrekker Faculteit Bètawetenschappen 2020-21
Studie: Scheikunde

Hallo!
Ik ben Dylan, derdejaars student Scheikunde en #18 op Lijst VUUR! Daarnaast ben ik namens Lijst VUUR kandidaat voor de faculteitsraad Bètawetenschappen, district Scheikunde.

Als vicevoorzitter en commissaris onderwijszaken van de Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging “PROTON” en als studentbestuurslid van het departement Scheikunde hou ik me iedere dag bezig met het behartigen van studentenbelangen. Nu ga ik daar na dit jaar natuurlijk niet mee ophouden: ik ben van plan om met de kennis en ervaring die ik het afgelopen jaar heb opgedaan, komend jaar alles uit de kast te halen om mij hard te maken voor mijn medestudenten, deze keer niet als bestuurder, maar als medezeggenschapper.

We staan volgend academisch jaar namelijk voor grote uitdagingen. Hoe gaat studeren in een anderhalvemetersamenleving eruitzien? Zorgen over studievertraging, onderwijskwaliteit en studentenwelzijn groeien onder alle studenten, zeker binnen een faculteit als Bèta die enorm veel belang heeft bij fysieke practica. De stem van de student kunnen laten horen in het debat over deze onderwerpen is wat mij als medezeggenschapper aanvuurt!