Eef Brands

Eef Brands voor Lijst VUUR aan Universiteit Utrecht

Eef Brands

Plek 8 Universiteitsraad 2020-21
Studie: History of Politics and Society

Eef is masterstudent Geschiedenis van Politiek en Maatschappij en is momenteel stagiair Public Affairs bij de Consumentenbond. Vorig jaar was zij vicevoorzitter van de studentenvakbond VIDIUS studentenunie, waar zij zich heeft ingezet voor de rechten van de Utrechtse student met de focus op studentenhuisvesting. Ook is zij actief geweest bij DWARS en haar studievereniging de UHSK, en heeft zij bij een aantal winkels in Utrecht gewerkt. Altijd met honderd dingen tegelijk bezig, kritisch, oplettend en een vurige passie om het leven voor de Utrechtse student te blijven verbeteren; dat is wie Eef is. 

Eef wil zich inzetten voor diversiteit binnen de UU op meerdere vlakken. Zij wil ernaar streven dat de universiteit een veilige en prettige omgeving is voor iedereen, ongeacht achtergrond, politieke voorkeur, religie, geslacht of seksuele geaardheid. Tevens wil zij ervoor zorgen dat de toegankelijkheid tot colleges voor studenten met een functiebeperking wordt verbeterd. Ook zou zij graag zien dat selectie bij numerus fixus zou bestaan uit een balans tussen loting en selectie op basis van CV, cijfers en motivatie. Daarnaast wil ze zich ervoor inzetten dat docenten meer ondersteuning en hulpmiddelen krijgen indien zij de overstap moeten maken naar lesgeven in het Engels.

‘Om de diversiteit op de UU te verbeteren zitten we in een fase waarbij het tijd is om daad bij het woord te voegen; hier wil ik mij hard voor maken.’

VUUR = Diversiteit