Marijn Baars

Marijn Baars voor Lijst VUUR aan Universiteit Utrecht

Marijn Baars

Plek 3 Universiteitsraad 2020-21
Studie: Neerlandistiek

Vijf jaar geleden begon Marijn vol enthousiasme aan zijn studie Nederlandse Taal en Cultuur in Utrecht. Inmiddels is hij aan het einde van zijn master gekomen, en is zijn enthousiasme voor zijn vakgebied en voor de universiteit alleen maar gegroeid. Marijn weet en heeft ervaren hoe belangrijk het voor studenten is om onderwijs te kunnen volgen dat bij hen past. Of het nu diepgang en specialisatie of verbreding en interdisciplinair onderwijs is, de universiteit moet volgens hem inspelen op de behoeftes van de studenten. De arbeidsmarkt en het onderzoeksveld vragen immers zowel om specialisten als om mensen die interdisciplinair zijn opgeleid en vakgebiedoverstijgend kunnen werken. Marijn heeft zelf ervaren dat het nodig kan zijn om een jaar langer te studeren om alles uit de studietijd te halen, bijvoorbeeld voor het volgen van extra vakken of voor een jaar als bestuurder of medezeggenschapper. Hij wil zich het komende jaar inzetten voor een universiteit die onderwijs van hoge kwaliteit biedt, en daarbij persoonlijke ontwikkeling op curriculair én extracurriculair gebied niet in de weg staat, maar juist aanmoedigt en faciliteert. Voor jouw onderwijs, voor jouw ontwikkeling, voor jouw toekomst!

VUUR = Onderwijs