Kandidaten

Kandidaten verkiezingen

Hieronder staan de links naar de kandidaten per raad voor de verkiezingen van het jaar 2020.

Universiteitsraad

Faculteitsraad
Geesteswetenschappen

Faculteitsraad Bètawetenschappen

Faculteitsraad
Sociale Wetenschappen