Kandidaten Geesteswetenschappen

Onze kandidaten voor de Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Deze 16 prachtige personen staan kandidaat voor de faculteitsraad Geesteswetenschappen. Lees ook vooral hun verhaal onder de foto, over hun motivatie voor de medezeggenschap.

Pepijne van Rooijen

Lijsttrekker

Student Communicatie- en Informatiewetenschappen, bestuurslid SVO Geesteswetenschappen, oud-bestuur SV Contact en actief bij Amnesty International SG Utrecht.

Pepijne: De universiteit moet een plek zijn voor ALLE studenten en een veilige omgeving creëren voor al haar studenten. Lijst VUUR maakt zich hard om dit te verwezenlijken: een duurzame, inclusieve, toegankelijke plek met ruimte voor studentenwelzijn, persoonlijke groei en ontwikkeling. Komend jaar wil ik me daarom graag inzetten om de universiteit een stukje mooier te maken!

Kim van Dorp

Plek 2

Student Liberal Arts & Sciences, oud-bestuurslid van SIB-Utrecht en lid van USLAS Atlas.

Kim: Tijdens mijn bestuursjaar bij SIB-Utrecht heb ik geleerd hoe veel invloed je kan hebben op het leven van de student. Dit was echter op een kleinschalig niveau en ik wil deze verantwoordelijkheid graag naar een hoger niveau tillen.

Saskia Hubers

Plek 3

Masterstudent Applied Ethics en lid van ViaKunst, FUF.

Tessa Hölscher

Plek 4

Student Liberal Arts & Sciences en English Language & Culture. Lid van USLAS Atlas en studievereniging Albion.

Tessa: Mijn belangrijkste punten zijn

– Promoten van duurzaamheid binnen GW – Het behartigen en opkomen voor de belangen van internationals – Discussie op gang brengen m.b.t. inclusie en studentenwelzijn (bijv. door het bespreken van een optie voor online/opgenomen hoorcolleges)

Koen Janssen

Plek 5

Student Taal- en Cultuurstudies en lid van Studiestichting Alias.

Koen: Hoi! Ik ben Koen en ik ben op dit moment derdejaars student Taal- en Cultuurstudies en actief bij studiestichting Alias. Komend jaar wil ik me hard gaan maken voor studentenwelzijn en onderwijskwaliteit, gezien de overgang van digitaal naar fysiek onderwijs niet altijd even vlekkeloos verloopt. Hierbij is het naar mijn inzien vooral belangrijk dat studenten altijd weten waar ze terecht kunnen en welke mogelijkheden er zijn, zodat iedereen de nodige ondersteuning kan krijgen!

Myrte Spaargaren

Plek 6

Student Liberal Arts & Sciences en Filosofie. Huidig fractievoorzitter van VUUR in de faculteitsraad Geesteswetenschappen. Oud-voorzitter van studievereniging Eureka en lid van USLAS Atlas en SIB-Utrecht.

Meike Kooistra

Plek 7

Student Communicatie- en Informatiewetenschappen lid van DWARS Utrecht en studieverenigingen Contact en Eureka.

Mees Schenk

Plek 8

Student Geschiedenis en actief voor Jonge Democraten en Jonge Democraten Utrecht.

Loes van Deursen

Plek 9

Student Communicatie- en Informatiewetenschappen en lid van studievereniging Eureka.

Loes: Ik wil graag een echte invloed kunnen hebben op de aanpak van problemen waar medestudenten en ik tegenaan lopen. Verder wil ik meer ervaring opdoen op het gebied van werken in een serieuzere setting binnen een organisatie.

Emily Hengeveld

Plek 10

Student Geschiedenis en lid van zwemvereniging Utrecht.

Emily: Ik wil kennis maken met het proces rondom besluitvorming, en mensen ontmoeten met wie ik kan sparren over mijn ideeën.

Rosaly Shahbandarian

Plek 11

Student Liberal Arts and Sciences en lid van studievereniging Eureka.

Sven Elbers

Plek 12

Student Geschiedenis en lid van het Utrechtsch Studenten Corps.

Sophia de Winter

Plek 13

Student Duitse Taal en Cultuur en Voorzitter van studievereniging Aufschwung.

Chiara Stam

Plek 14

Student Media en cultuur. Huidig fractievoorzitter van VUUR in de Universiteitsraad en secretaris van vereniging VUUR. Oud voorzitter van studievereniging AKT.

Martijn van Ekert

Plek 15

Student Nederlanse Taal en Cultuur en lid van studievereniging Awater.

Lune de Rijck

Plek 16

Student Philosphy, Politics and Economics en lid van studievereniging Metis.

Lune: Persoonlijk voel ik me vaak ondervertegenwoordigd als een queer en non-binair persoon in het medezeggenschapsorgaan van de universiteit. Met blik op de toekomst, zien we de universiteit groeien tot een plek met veel internationale en diverse mensen. Daardoor wil ik als universiteitsraadslid mij klaar maken om te strijden om de universiteit juist ook voor hen zo inclusief mogelijk te maken.

Pelle Boers

Plek 17

Student Filosofie & Liberal Arts and Sciences. Huidig faculteitsraadslid namens VUUR , oud-departementsassessor Filosofie en Religie. Oud commissaris intern USLAS Atlas.

Stem nu. We rekenen op je.