Myrte Spaargaren

Myrte Spaargaren

“Myrte is een bezig bijtje, ze geniet er enorm van om een lekkere volle agenda te hebben. Ze is voorzitter van SV Eureka, doet twee bachelor opleidingen en werkt als groenteboer in de supermarkt. Dit ongeremde enthousiasme wil zij meenemen naar de raad in om haar steentje bij te dragen een betere faculteit. Myrte is van origine een Amsterdammer en dat kan je lastig over het hoofd zien, ze is recht voor z’n raap en is niet bang om haar mening te geven. Met haar in de raad weet je zeker dat alle prangende vragen worden gesteld en dat eerlijkheid in een hoog vaandel wordt gehouden.

Komend jaar wil zij zich in gaan zetten op het gebied van welzijn en inclusie. Myrte wil dat er meer aandacht wordt besteed aan studenten met aanhoudende problemen. Verder wil ze een buddyprogramma in het leven roepen voor studenten die moeite hebben met de transitie van de middelbare naar het hoger onderwijs. Vooral eerstegeneratiestudenten zullen baat hebben bij dit programma. Met deze ideeën hoopt Myrte bij te kunnen dragen aan de faculteit een thuis maken voor al haar studenten.”