Kandidaten REBO

Onze kandidaten voor de Faculteitsraad Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Deze 5 prachtige personen staan kandidaat voor de faculteitsraad van Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Allen zijn in de race voor een zetel binnen het departement Rechtsgeleerdheid.  Lees ook vooral hun verhaal onder de foto, over hun motivatie voor de medezeggenschap.

Rechtsgeleerdheid

Hugo Wagenmakers

Lijsttrekker

Student Rechtsgeleerdheid en lid van VUUR en PJO JSPvdA.

Hugo: Mijn motivatie om mee te doen, is dat ik graag verandering zie in bepaalde zaken bij de faculteit REBO. Ik heb van medestudenten dezelfde ontevredenheid gezien en gehoord en daarom ga ik proberen mijn oplossingen te realiseren via lijst VUUR, want de samenwerking binnen deze partij lijkt mij prettig. Daarnaast lijkt het me ook erg leuk om mee te doen!

Luuk Nafzger

Plek 2

Student Rechtsgeleerdheid, lid van JSVU en actief lid van D66 Utrecht.

Luuk: Aan het maatschappelijke debat neem ik graag deel en ik werk graag samen toe naar oplossingen. Dit doe ik onder andere door mij actief in te zetten voor eerstejaarsstudenten op mijn faculteit. Ik ben daarom ook niet bang om te vragen, kritisch te zijn en mijn mening te geven. En als er iets op de universiteit gebeurt waarvan ik vind dat het anders moet, dan kaart ik dat aan bij de faculteit. Zo stuur ik mails naar de onderwijsdirecteur en de vakgroepen, al dan niet namens mede-studenten, en overleg ik als iets volgens mij anders zou moeten. Ik heb zo al vaker dingen bereikt en op deze manier draag ik bij aan een goede communicatie tussen student-docent. Mijn belangrijkste uitgangspunt is hierbij altijd dat elke student kan meedoen en kan studeren, zo zijn of haar optima kan bereiken.

Rémi ter Haar

Plek 3

Huidige voorzitter van de studentgeleding van de Universiteitsraad. Student Professioneel Vertalen en Public International Law, met focus op klimaat- en zeerecht. Achtergrond in Franse taal en cultuur.

Mels Tijdgat

Plek 4

Student Rechtsgeleerdheid en huidig faculteitsraadslid Rechten, Economie, Bestuur en Organisatie namens VUUR en lid van S.S.R.-N.U..

Elianne Westra

Plek 5

Student Rechtsgeleerdheid en lid van Jonge Democraten Utrecht.

Elianne: De afgelopen 5 jaar heb ik een kleurrijk en actief studentenleven in Utrecht gehad. In deze tijd ben ik actief geweest bij verschillende studentenverenigingen, PJO’s en maatschappelijke organisaties.
Met al deze ervaringen zou ik me nu graag inzetten om de studenten van de faculteit REBO van de Universiteit Utrecht te vertegenwoordigen. Om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de studies en de binding met de studenten!

Ons programma

Klik hier

Onze Facebook

Klik hier

Onze Instagram

Klik hier

Stem nu. We rekenen op je.