Kandidaten faculteitsraad REBO

NEDERLANDS | ENGLISH

Kandidaten faculteitsraad REBO

Met trots presenteren we onze kandidaten voor de faculteitsraad REBO 2019 – 2020. Houd hun Facebookpagina in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste updates. Klik hier om te stemmen!

 

LLB Rechtsgeleerdheid & BA Geschiedenis
Rechtsgeleerdheid

1) Diede Kok

JSVU, UHSK
Focus: internationalisering

Mijn naam is Diede, aangenaam! Ik zit in mijn derde jaar geschiedenis, en ben dit jaar ook begonnen aan de bachelor rechten. Ik ben onderdeel van de eerste lichting geschiedenis die volledig in het Engels wordt gegeven, wat inhoudt dat ik de internationalisering van het departement sinds dag één heb meegekregen. Ik wil dan ook volgend jaar mij gaan inzetten voor het verbeteren en vergemakkelijken van internationaliseren binnen de faculteit en door best practices mee te nemen. Hierbij vind ik dat de Nederlandse academische cultuur in Utrecht gewaarborgd moet blijven en dat er gelijke kansen geboden worden voor internationalen. Verder wil ik mij inzetten voor het behoud van onze hoge onderwijskwaliteit waarin docent en student in een gezonde omgeving hoogwaardig onderwijs kunnen verwachten ondanks de reorganisatie.

LLB Rechtsgeleerdheid & BA Filosofie
Rechtsgeleerdheid

2) Nienke Prins

JSVU, USConcert, VGSU
Focus: arbeidsperspectief

Nienke studeert Filosofie en Rechtsgeleerdheid en speelt daarnaast viool in het Utrechtsch Studenten Concert. Afgelopen jaar mocht ze voorzitter zijn van dit orkest. In die functie heeft ze geleerd leiding te geven, verantwoordelijkheid te nemen en goede contacten aan te leggen. Deze ervaring wil ze volgend jaar meenemen naar de faculteitsraad.

“Ik studeer aan de universiteit vanwege het onderwijs en ik wil me inzetten voor de kwaliteit daarvan. Dat is mijn prioriteit, en ook die van VUUR. Ik zie graag dat de universiteit er niet alleen is voor de excellente studenten, maar voor iedereen die wil en kan studeren. Ik wil dat de faculteit het rendementsdenken opzijzet, de drempel verlaagt voor studenten om een bestuurs- of raadsjaar te doen en de drempel voor mensen met een beperking volledig doet verdwijnen.”

LLB Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid

3) Fedoua Ouchan

Insan, JSVU
Focus: diversiteit

Fedoua is 23 jaar, geboren en getogen in Nijkerk en studeert Rechtsgeleerdheid. Daarnaast is zij voorzitter bij studentenvereniging INSAN. Vanuit die hoedanigheid heeft zij veel externe contacten gelegd voor de vereniging die ingezet kunnen worden voor de faculteitsraad. Naast de participatie in het bondgenotennetwerk van Utrecht, neemt Fedoua deel aan de werkgroep visie binnenstad. Deze werkgroep is bezig met een toekomstvisie over de binnenstad van Utrecht. Ook heeft zij veel vaardigheden opgedaan op het gebied van leidinggeven en het organiseren en sturen van events. Verder werkt zij als medewerker burgerzaken bij de gemeente, hier kan zij gebruikmaken van haar juridische kennis.
In haar schaarse vrije tijd schrijft ze graag korte poëtische verhalen.

Binnen de faculteitsraad wil Fedoua haar kracht inzetten voor studentenwelzijn, diversiteit en inclusiviteit en de praktische toepassing daarvan en een duurzame faculteit!

Stem op jouw favoriete kandidaat!