Kandidaten Sociale Wetenschappen

Kandidaten Sociale Wetenschappen

Janneke van der Avoort

Lijsttrekker

Student Pedagogische wetenschappen en bestuurslid bij Studievereniging PAP.


Wieke Holwerda

Plek 2

Student Culturele antropologie, lid bij Studievereniging Djembé en huidig OC CA.


Fenna Hellegers

Plek 3

Studeert Psychologie en studentmentor.


Boaz van den Berg

Plek 4

Studeert Sociologie en oud-bestuur bij Studievereniging Usocia.


Plek 5

Student Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen en huidig OC ASW.


Jasper Gutteling

Plek 6

Psychologie student en actief bij U.P.V. Alcmaeon en C.S. Veritas.


Inge Stenekes

Plek  7

Studeert Pedagogische wetenschappen, actief bij studievereniging PAP en huidig OC PW.


Sandra Bood

Plek 8

Student Culturele antropologie en bestuurslid bij studievereniging Djembé.


Annemarijn Oudejans

Plek 9

Sociologie student en huidig bestuur bij Studieverening Usocia.


Deya Kilit

Plek 10

Studeert Psychologie, lid bij U.P.V. Alcmaeon en huidig lid van de FR FSW.


Tom Buster

Plek 11

Student Pedagogische wetenschappen, bestuurslid bij Studievereniging PAP, lid bij DWARS en #5 voor UR namens lijst VUUR.


Amber van Veen

Plek 12

Culturele antropologie student, lid bij Studievereniging Djembé en huidig MT-lid CA.


Stem nu. We rekenen op je.