Abraham de Boer

Abraham de Boer

“Gepassioneerd, gedreven en ambitieus; drie woorden die Abraham de Boer het beste omschrijven. In zijn vrije tijd speelt hij graag basketbal en luistert hij naar hiphop. Abraham gelooft in spontaniteit en verbinding, en is altijd in de stemming voor een wandeling en een praatje. Verhuisd vanuit Amsterdam naar Utrecht en bezig met zijn bachelor Geschiedenis & Psychologie aan University College Utrecht, wil hij graag iets doen voor studenten die geraakt zijn door de pandemie. 

Voor Abraham heeft de geestelijke gezondheid van studenten de hoogste prioriteit. Een studentenleven kan met veel uitdagingen gepaard gaan, en het is de verantwoordelijkheid van de universiteit om studenten zo goed mogelijk te ondersteunen en op te vangen. Met zijn beleid en projecten voor het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg, het aanpakken van middelenmisbruik en het weer in contact brengen van studenten die zich door COVID buiten de boot gevallen voelen, wil Abraham bijdragen aan een beter, gezonder universiteitsleven voor alle studenten.”