Verkiezingsprogramma’s

Verkiezingsprogramma’s

Elke jaar schrijven de kandidaatfracties hun plannen en doelen voor het komende collegejaar op in de vorm van een verkiezingsprogramma. In deze programma’s kunnen jullie, de kiezers, precies zien welke kant Lijst VUUR op wil in de verschillende raden. De programma’s zijn een uitwerking van de algemene standpunten van VUUR, zoals beschreven in op deze site.

Standpunten van VUUR Stem nu!

Verkiezingsprogramma Universiteitsraad

Met trots presenteren wij dit verkiezingsprogramma met alle plannen en standpunten voor komend collegejaar. Te midden van de Corona pandemie is het niet verwonderlijk dat wij een hoofdstuk wijden aan onze plannen voor de opstart na Corona. Toch kijken we ook graag vooruit, naar al het andere dat ook aandacht verdient. Het programma van de Universiteitsraad zal voortbouwen op wat VUUR afgelopen jaren bereikte en gestart is.


Programma Universiteitsraad

Verkiezingsprogramma Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Een programma dat bol staat van ambities en plannen voor komend jaar. Er is en blijft aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs, het studentenwelzijn en inclusiviteit. Maar ook zeker dit jaar voor de studieverenigingen, internationale studenten en duurzaamheidsdoelstellingen.


Programma Geesteswetenschappen

Verkiezingsprogramma Faculteitsraad Sociale Wetenschappen

Ondanks het ontbreken van verkiezingen dit jaar op onze faculteit wil onze fractie graag haar plannen voor komend collegejaar presenteren. We willen nog meer focussen op studentenwelzijn, in het bijzonder op stress en psychisch gerelateerde klachten. Ook staan we stil bij de gevolgen van Corona, en hoe we dat kunnen oplossen.


Programma Sociale Wetenschappen

Verkiezingsprogramma Faculteitsraad REBO

Na een jaar afwezigheid weer terug op de faculteit REBO om de onderwijskwaliteit en het studentenwelzijn te waarborgen. Verder komen onderwerpen als huisvesting, internationalisering en studentenparticipatie aan bot. Ons doel is vooral het makkelijker maken voor studenten: alle informatie op een platform, opgenomen colleges en een soepelere herkansingsregeling.


Programma REBO

Stem nu. We rekenen op je.