Opening van het academisch jaar 2019

Opening van het academisch jaar 2019

8 september 2018 medezeggenschap onderwijskwaliteit 0

 

De colleges zijn weer begonnen en ook de medezeggenschap is weer aan de slag gegaan. Lijst VUUR werkt dit jaar in de Universiteitsraad met 7 zetels en ook in faculteitsraden zitten betrokken studenten onder de VUUR-vlag.

Sommigen gingen naar het inwerkweekend van het Landelijk Overleg Fracties (LOF) om daar een aantal cursussen te volgen én de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, te ontmoeten! Lees hier de rapportage van DUB.

Maandag 3 september werd het academisch jaar feestelijk geopend in de Domkerk. Tijdens de plechtigheid werd stilgestaan bij de toenemende werkdruk in de academische gemeenschap. Professoren en studenten speldden een rood vierkantje op hun toga/pak om daarmee stil protest aan te tekenen tegen de teruglopende overheidsfinanciering. Ook de Universiteitsraad deed voltallig aan deze actie mee.

Voorlopig zullen we genoegen moeten nemen met de centjes die we hebben. Lijst VUUR zal er op toezien dat de belangen van studenten worden gehoord bij de verdeling van deze schaarse middelen.

Heb je een vraag over je studie of heb je suggesties voor verbetering: mail ons dan!