Christmas goals: Tom Buster

Christmas goals: Tom Buster

28 december 2020 Christmas goals medezeggenschap 0

Christmas goals: Tom Buster

“Online colleges en weinig contacten met medestudenten en docenten zijn twee factoren die een impact hebben op het welzijn van studenten. Ik vind dat de universiteit een verantwoordelijkheid heeft voor haar studenten en daarmee ook voor hun welzijn. Samen moeten we ervoor zorgen dat zowel in beleid als in uitvoering het welzijn van studenten een prioriteit heeft. Optimaal studiesucces zonder goed in je vel te zitten is naar mijn mening onmogelijk”

 

Algemeen doel:

Dit jaar hoop ik door de coronacrisis studentenwelzijn nog meer op de kaart te zetten. Ik wil studentenwelzijn een uitgangspunt maken in plaats van een factor. Ik ben hiervoor onder andere een klankbordgroep begonnen om de stem van de student een plek te geven.

 

Tom als secretaris:

Als secretaris van de studentengeleding ben ik verantwoordelijk voor alle secretariële taken zoals mail en verslaglegging. Daarbij ben ik ook verantwoordelijk voor de overdracht aan de komende raad. Het is belangrijk dat de raad als geheel goed functioneert om zo de democratische waarde hoog te houden. Ik werk daar graag aan mee!

 

Project procedure ongewenst gedrag:

Samen met andere studenten en raadsleden ben ik bezig om de klachtenprocedure rondom ongewenst gedrag kritisch te evalueren. Het bieden van een veilig klimaat binnen de universiteit is ontzettend belangrijk. Door de huidige procedure te evalueren en sterke en zwakke punten te ontdekken kunnen we de procedure optimaliseren en zorgt dit hopelijk voor een correcte werk- en studiesfeer in de komende jaren.

 

Project vertrouwenspersonen:

Op dit moment ben ik bezig met een project om budget vrij te maken voor het trainen van vertrouwenspersonen binnen studentenorganisaties. Wanneer deze vertrouwenspersonen goed zijn opgeleid kunnen zij hun schakel in de begeleidingsketen nog verder verbeteren. Dit heeft op de lange duur een positieve invloed op de snelheid en kwaliteit van begeleiding.

 

Heb jij vragen, opmerkingen of help je mij graag met de portefeuille studentenwelzijn? Schroom vooral niet om mij te mailen (t.buster@uu.nl) of te bellen/Whatsappen!

 

VUUR=Studentenwelzijn