Christmas goals: Marijn Baars

Christmas goals: Marijn Baars

21 december 2020 Christmas goals medezeggenschap 0

Christmas goals: Marijn Baars

“Je studententijd is een van de belangrijkste momenten voor je ontwikkeling: je studeert, je haalt een graad en je ontwikkelt jezelf zowel persoonlijk als professioneel. Daarom is het belangrijk dat we door de verschillende vormen van medezeggenschap die we hebben, van cursusevaluaties tot universiteitsraad, blijven werken om onze studenten zoveel mogelijk tegemoet te komen in hun noden en verwachtingen. Dit jaar hoop ik ondanks corona de banden tussen studenten en medezeggenschap warm te houden, en stappen te zetten in het professionaliseren van de medezeggenschap.”

 

Voorzitter van de studentgeleding

Als voorzitter van de studentengeleding heb je minder tijd om aan projecten te werken. Dat wist Marijn toen hij deze functie op zich nam. Toch biedt het voorzitterschap ook juist veel mogelijkheden om contacten te leggen met de verschillende actoren in en om de medezeggenschap, zowel binnen de UU als daarbuiten.

 

werkomstandigheden voor medezeggenschap

Marijn werkt aan een landelijke lobby om medezeggenschappers een fatsoenlijke beloning voor hun werk te bieden, brengt hij verschillende mensen die zich inzetten voor studenten in coronatijd met elkaar in contact en zet hij zich samen met de andere VUURtjes in voor betere werkomstandigheden voor de besturen van de studieverenigingen.