Persbericht: Lijst VUUR blijft doelen WOinActie ondersteunen

Persbericht: Lijst VUUR blijft doelen WOinActie ondersteunen

22 maart 2019 medezeggenschap persbericht 0

Utrecht – Op vrijdag 15 maart hebben studenten van de Utrechtse afdeling van WOinActie bekend gemaakt de intentie te hebben een eigen lijst op te richten. Medezeggenschapsvereniging VUUR betreurt deze beslissing, aangezien het via de fracties binnen de universiteitsraad en verschillende faculteiten de afgelopen maanden de actiegroep actief heeft ondersteund. Desondanks blijft VUUR het gedachtegoed van WOinActie ondersteunen en zal een rood vierkantje blijven dragen.

Als vereniging heeft VUUR de actiegroep WOinActie dit academisch jaar zoveel mogelijk geprobeerd te ondersteunen. Daarom is er een contactpersoon van VUUR actief bij WOinActie en is hun boodschap veelvuldig via sociale media verspreid. In de universiteitsraad heeft de fractie er onder andere voor gezorgd dat het College van Bestuur busvervoer regelde voor de landelijke stakingen. Het is daarom spijtig te vernemen dat de Utrechtse afdeling van WOinActie eenzijdig de informele samenwerking met VUUR binnen de medezeggenschap opzegt.

Ondanks een lijst van de Utrechtse actiegroep blijft VUUR het gedachtegoed van WOinActie ondersteunen. Het is immers niet in het belang dat twee partijen dezelfde visie uitdragen, maar binnen de universiteitsraad een schijnverdeeldheid creëren omwille van partijprofilering. In het afgelopen jaar heeft VUUR het als prettig ervaren dat er een goede wisselwerking was tussen actievoeren via WOinActie enerzijds en een dialoog binnen de medezeggenschap via VUUR anderzijds.