VUUR stelt vragen over de naderende Brexit

VUUR stelt vragen over de naderende Brexit

22 maart 2019 internationalisering 0

 

In de raadsvergadering van de faculteit Geesteswetenschappen op 22 maart heeft Job Petersen in de rondvraag aan het faculteitsbestuur gevraagd naar de gevolgen van de naderende Brexit. Vooralsnog treedt het Verenigd Koninkrijk namelijk over een week uit de Europese Unie. Alhoewel de huidige studenten die op uitwisseling zijn volgens het Erasmusprogramma hun beurs kunnen houden, is het onduidelijk of de komende jaren nog mogelijk zal zijn op uitwisseling naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. Daarom werd er gevraagd of studenten van de opleiding Engels dan ook voorrang kunnen krijgen op andere studenten om naar een Engelstalige land te gaan, aangezien zij beperkt worden in hun mogelijkheden relevante buitenlandse ervaring op te doen. Het faculteitsbestuur heeft aangegeven de huidige studenten die op uitwisseling gaan goed te hebben geïnformeerd, maar denkt helaas niet dat de faculteit voor een opleiding kan bepalen welke studenten waarheen op uitwisseling mogen.

Verder werd er gevraagd of het faculteitsbestuur financiële problemen verwacht bij het aanvragen van nieuwe onderzoekssubsidies, aangezien het Verenigd Koninkrijk één van de grootste onderzoekspartners in Nederland is. Het faculteitsbestuur heeft aangegeven de definitieve Brexit nog te moeten afwachten, maar voorziet vooralsnog geen problemen.