Tag: OER

Lijst VUUR heeft een infoboekje gemaakt over de OER

  De afgelopen tijd heeft Fractie VUUR gewerkt aan een boekje dat de Onderwijs- en Examenregeling op een heldere en overzichtelijke manier in kaart brengt. Omdat dit een document is dat vaak wat lastiger te doorgronden valt, voelden wij ons geroepen de bureaucratische mist wat op te klaren. Natuurlijk zou iedere student moeten weten wat…
Lees verder


5 januari 2016 0

Herkansingingsregelingen bij overmacht UU-breed gelijk

  Mede door inzet van fractie VUUR heeft de universiteitsraad tijdens een vergadering met rector magnificus Bert van der Zwaan bedongen dat in de Onderwijs- en Examenegeling van 2016-2017 wordt vastgelegd dat alle studenten hoe dan ook recht hebben op een herkansingsmogelijkheid. Voorheen mochten faculteiten en opleidingen dit nog zelf bepalen, wat ertoe leidde dat…
Lees verder


30 oktober 2015 0