VUUR ondersteunt de ‘Ware’ Opening van het Academisch Jaar

VUUR ondersteunt de ‘Ware’ Opening van het Academisch Jaar

25 augustus 2019 medezeggenschap 0

Lijst VUUR ondersteunt de ‘Ware’ Opening van het Academisch Jaar

Utrecht, 27 augustus 2019 – Op maandag 2 september zal VUUR deelnemen aan de protestactie van WOinActie in Leiden. Het protest is tegen de onvertraagde invoering van de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie van Rijn en is gericht aan onderwijsminister Van Engelshoven (D’66), die de officiële opening van het academische jaar van de Universiteit van Leiden zal bijwonen. Lijst VUUR zet dus haar eerdere steun voor WOinActie actief voort tijdens dit specifieke initiatief.

Vanuit verschillende fracties van VUUR zullen raadsleden deelnemen aan deze protestactie. Lijst VUUR zal via haar eigen kanalen aan studenten aan de Universiteit Utrecht oproepen om deel te nemen aan dit protest. Daarnaast doet VUUR ook een beroep op alle andere partijen in de medezeggenschap aan de Universiteit Utrecht om deel te nemen aan deze actie. Volgens partijvoorzitter Job Petersen is het erg van belang om als universitaire gemeenschap gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen dat WOinActie ook komend jaar het momentum behoudt en dat er een eenduidig geluid wordt afgegeven in reactie op de landelijke herverdeling over de universiteiten.

De opening van het academisch jaar is een ceremonie waarbij het College van Bestuur (CvB) van een universiteit het nieuwe jaar symbolisch inluidt. De ‘Ware’ Opening van het Academisch Jaar vindt plaats tijdens de officiële opening van het academisch jaar van de UU. Het CvB van de UU heeft eerder aan WOinActie laten weten dat de eigen opening al was georganiseerd en daarom doorgaat, maar wel achter deze actie staat. Lijst VUUR zal daarom met afvaardigingen ook aanwezig zijn in Utrecht om de contacten met de organisatie en de directe achterban aan te halen.

Noot voor de redactie:

Voor vragen naar aanleiding van bovenstaand persbericht kan contact worden opgenomen met Job Petersen via j.b.petersen@uu.nl.