UU: een toegankelijke universiteit?

UU: een toegankelijke universiteit?

12 november 2015 evenement toegankelijkheid 0

 

Onze samenleving wordt steeds meer divers, maar zien we dat ook genoeg terug binnen de UU? We nemen allemaal andere perspectieven mee, werkervaringen, leefstijlen en culturen. Met diversiteit bedoelen wij dat er bijvoorbeeld verschillen zijn in etniciteit, gender, leeftijd, nationaliteit, (dis)ability, seksuele oriëntatie, onderwijs en religie.

Inclusiviteit is vervolgens de volgende stap: het respecteren en waarderen van die verschillen. Meer diversiteit en inclusiviteit draagt dan bij aan het ontstaan van multiculturele klassen waarin ruimte is voor verschillende perspectieven zodat ongekend talent mogelijk beter opgemerkt wordt.

Inputavond

We vragen ons af: is de Universiteit Utrecht een inclusieve omgeving voor alle studenten, werknemers en perspectieven? VUUR nodigt je uit om mee te komen praten over diversiteit en inclusiviteit. Een open dialoog over gelijkheid, toegankelijkheid en diversiteit voor alle studenten en werknemers van de UU:

· 17 november 2015
· Van 19:00-21:00
· Locatie: Eetkamer, UBB (Drift 27, te Utrecht)

Naar aanleiding van deze avond zullen we ons gaan buigen over hoe we concrete beleidsvoorstellen kunnen doen aan het College van Bestuur om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen.

Wil je hier over meepraten maar kun je niet komen op 17 november? Mail dan naar J.vanMarlen1@uu.nl en dan houden we je op de hoogte.