Studentenwelzijn

Er is in toenemende mate zorg over de mentale gezondheid van de studenten. Lijst VUUR en collega’s in de Universiteitsraad houden de vinger aan de pols. Er lopen een aantal projecten in de UU die een verbetering zouden kunnen omvatten:

 1.  Thermos
  THERMOS is een universitair breed project om jou als student inzicht te geven in je studeergedrag, -ervaring en studievoortgang. Aan de hand van feedback krijg je handreikingen om nog efficiënter en effectiever te leren. De eerste stap in dit project is een behoefteonderzoek, waarin we onderzoeken welke informatiebehoefte studenten, docenten, tutoren en studieadviseurs hebben en hoe deze informatie het beste kan worden gepresenteerd. Daarom organiseert Thermos drie focusgroepen voor alle studenten van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht. Voor je bijdrage krijg je een tientje per focusgroep. Meedoen? Mail dan naar m.j.h.berendsen-4@umcutrecht.nl
  Download de folder voor meer informatie:  flyerthermos.pdf (14 downloads)
 2. Stichting OER
  Ook St. OER doet onderzoek naar studentenwelzijn met een focus op preventie in de bachelorfase. Om het onderzoek vorm te geven horen we graag de mening van de Utrechtse student! Wil jij graag je mening laten horen en OER helpen bij het onderzoek? Meld je dan aan voor een focusgroep (13 november) via onderstaand formulier! Voor een hapje/ drankje wordt gezorgd  https://goo.gl/forms/G4tlvp4jTN07xAiy1
 3. Living HealthyChallenge
  Deze challenge is speciaal bedoeld voor studenten van Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, HKU, MBO Utrecht en ROC Midden-Nederland. Iedereen die denkt met zijn of haar expertise en interesse bij te kunnen dragen, is welkom. Je werkt in deze challenge samen met organisaties als Gemeente Utrecht en UMC Utrecht op bijzondere locaties. Meld je nu aan!
  https://www.healthylivingchallenge.nl/
 4. Taskforce Studentenwelzijn
  Het mede door Lijst VUUR opgerichte taskforce gaat het vraagstuk studentenwelzijn structureel onderzoeken, het college van bestuur van adviezen voorzien en allerlei activiteiten organiseren die met het onderwerp te maken hebben. Heb je nou een supergoed idee, wat echt bij een bestuurder op het bureau moet komen? Mail dan naar:  studentwellbeing@uu.nl
 5. Overig
  Er zijn nog meer onderzoekers en maatschappelijke partners met het onderwerp bezig. Voor medezeggenschappers en onderzoekers verdient het aanbeveling het actieplan studentenwelzijn eens door te nemen. De faculteit geneeskunde organiseert bovendien 3 december een burn-out brainstorm (aanmelden via de assessor). Honoursstudenten onderzoeken het welzijn van mede-studenten, deze word gepresenteerd half december, Ook de gemeenteraad is op zoek naar input.

Lijst VUUR luistert!

Sinds het collegejaar 2015-2016 starten studenten niet langer met een basisbeurs. Bij het aannemen van de wetswijziging hierover, is beloofd dat de afgenomen geld geïnvesteerd zouden worden in het onderwijs. Vanaf volgend collegejaar komt er daarom negen miljoen euro extra naar de UU. Dat bedrag loopt de komende jaren op tot rond de twintig miljoen. De afspraken over waar dit geld naartoe moet, worden De Kwaliteitsafspraken genoemd. De grote vraag is natuurlijk: waar moet het geld van de kwaliteitsafspraken naartoe?

Lijst VUUR heeft in de Universiteitsraad instemmingsrecht over de invulling van de Kwaliteitsafspraken. Het basisbeursgeld is echter niet van ons als U-Raad: het geld is van alle studenten die hiervoor hun basisbeurs ingeleverd hebben. Lijst VUUR wil daarom graag weten wat jullie willen dat er met jullie ingeleverde miljoenen gebeurt. Dat is dus eigenlijk vooral ontzettend leuk: er is een flinke smak geld en jullie mogen meebepalen waar het aan wordt besteed.

Op 17 oktober (De Dag van de Medezeggenschap) nodigen we jullie daarom uit voor een brainstorm over De Kwaliteitsafspraken. Meld je snel aan via onderstaand formulier!

NB: Deze gegevens worden gebruikt voor de organisatie van de inputavond. Na afloop worden naam en e-mail verwijderd uit onze administratie.

Opening van het academisch jaar

De colleges zijn weer begonnen en ook de medezeggenschap is weer aan de slag gegaan. Lijst VUUR werkt dit jaar in de Universiteitsraad met 7 zetels en ook in faculteitsraden zitten betrokken studenten onder de VUUR-vlag.

Sommigen gingen naar het inwerkweekend van het Landelijk Overleg Fracties (LOF) om daar een aantal cursussen te volgen én de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, te ontmoeten! Lees hier de rapportage van DUB.

Maandag 3 september werd het academisch jaar feestelijk geopend in de Domkerk. Tijdens de plechtigheid werd stilgestaan bij de toenemende werkdruk in de academische gemeenschap. Professoren en studenten speldden een rood vierkantje op hun toga/pak om daarmee stil protest aan te tekenen tegen de teruglopende overheidsfinanciering. Ook de Universiteitsraad deed voltallig aan deze actie mee.

Voorlopig zullen we genoegen moeten nemen met de centjes die we hebben. Lijst VUUR zal er op toezien dat de belangen van studenten worden gehoord bij de verdeling van deze schaarse middelen.

Heb je een vraag over je studie of heb je suggesties voor verbetering: mail ons dan!